Logo OKH

Historie Prvních knížek

V souvislosti s autorskou soutěží vznikla v roce 2000 edice První knížky. V ní vychází každý rok jednomu z autorů, kteří v soutěži už dříve získali některou z cen, první sbírka poezie.

Inspirací pro vznik edice byly První knížky Františka Halase v nakladatelství Václava Petra, kde v roce 1939 vyšla i prvotina Jiřího Ortena Čítanka jaro.