Logo OKH
 • 1. Soutěž vyhlašuje Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze u příležitosti Festivalu Ortenova Kutná Hora, který se koná každoročně v polovině září v Kutné Hoře.
 • 2. Soutěž se uskutečňuje na památku kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena (nar. 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941).
 • 3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro státní občany České republiky, kteří v roce konání soutěže dosáhnou maximálně 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a kteří do uzávěrky soutěže nevydali knížku poezie.
 • 4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv tematiky a žánru. Rozsáhlejší zásilky nebudou posuzovány.
 • 5. Soutěž je anonymní, přihlašované práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s přihlašovanými pracemi je nutno zaslat list A4, který musí obsahovat tyto údaje : jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště.
 • 6. Texty musí být napsané na stroji nebo na počítači v 7 vyhotoveních a zaslány na adresu: Monika Trdličková, Purkyňova č.189 ,284 01 Kutná Hora.
 • 7. Uzávěrka soutěže je 31. března každého roku
 • 8. Přihlášené práce bude posuzovat šestičlenná porota, kterou jmenuje festivalový výbor.
 • 9. Vítězné práce budou odměněny takto:
  1. cena: 5.000,- Kč
  2. cena: 3.000,- Kč
  3. cena: 2.000,- Kč
  Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny. Druhých a třetích cen může být uděleno víc, stanovená částka se pak dělí mezi oceněné.
 • 10. V rámci festivalu bude ze soutěžních veršů připraven recitační pořad. Pro oceněné soutěžící bude uspořádán seminář. Výběr z oceněných prací bude vydán ve sborníku Názvuky.