Logo OKH

Porota soutěže

Práce zaslané do soutěže posuzuje a vyhodnocuje pětičlenná porota.

Složení poroty:

  • Jaromír Damek - básník, pedagog a překladatel
  • Lenka Chytilová - básnířka, překladatelka, nakladatelská redaktorka a středoškolská profesorka
  • Lucie Krupičková - básnířka a herečka
  • Rudolf Matys (předseda poroty) - básník a literární kritik
  • Dana Vepřková - středoškolská profesorka
  • Jan Těsnohlídek ml. - básník, zástupce šéfredaktora literárního časopisu Psí víno, nakladatelský redaktor