Logo OKH

Sponzoři festivalu

Organizátoři festivalu pracují bez nároku na odměnu, Klub nemá žádné placené funkcionáře a náklady na svoji běžnou činnost financuje převážně z členských příspěvků a darů svých členů.

Náklady spojené s pořádáním festivalu financuje Klub z prostředků poskytnutých Městským úřadem v Kutné Hoře a Středočeským krajem, jakož i z darů místních podnikatelských subjektů.

Pokud máte zájem sponzorovat festival Ortenova Kutná Hora, stát se mediálním partnerem nebo jiným způsobem participovat na jeho konání, kontaktujte, prosím, pana Vlastislava Navrátila, místopředsedu výboru Klubu, tel.  603 800 294, vnavratil@csob.cz.