Logo OKH

Poslání festivalu

Kulturní festival Ortenova Kutná Hora spojený se soutěží mladých básníků probíhá tradičně vždy v první polovině září, první ročník se konal v roce 1993. Pořadatelem je Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze. Každý rok Klub vydává sbírku básní "Názvuky" obsahující oceněné básně, v některých letech pak také prvotinu jednoho z laureátů soutěže v rámci edice První knížky.

Festival Ortenova Kutná Hora sleduje tři základní cíle. Především chce propagovat dílo kutnohorského rodáka Jiřího Ortena a dalších umělců spjatých v dávné i nedávné minulosti s Kutnou Horu. Kromě toho chce obohatit kulturní a společenský život města, v neposlední řadě je pak festival příležitostí k setkání širokého okruhu rodáků a přátel Kutné Hory a ke vzdání pocty významným osobnostem spjatým s městem.

V rámci festivalu probíhá každoročně řada kulturních a společenských akcí. Festival je zahajován vždy v páteční podvečer, kdy spolu s vyhlášením vítězů literární soutěže hosté shlédnou „ortenovský“ pořad z poezie, korespondence a vzpomínek Jiřího Ortena a básníků resp. osobností jeho generace, a dále i pořad z veršů mladých básníků oceněných v soutěži. Po skončení následuje klubový večer mladých básníků, zahrnující zpravidla i hudební vystoupení. V sobotu, v druhý den festivalu, se koná literární seminář spojený s otevřeným autorským čtením za účasti laureátů a členů poroty soutěže. V tento den se konají i literárně výtvarné resp. literárně hudební pořady za účasti předních českých umělců. Večer je vždy věnován hlavnímu kulturnímu pořadu – koncertu, po němž následuje slavnostní raut v historických prostorách Vlašského dvora. Souběžbě probíhá i klubový večer mladých básníků spojený s autorským čtením. V neděli dopoledne festival uzavírá pořadem, který je poctou významné osobnosti – kutnohorskému rodáku nebo osobnosti spjaté s městem.

Organizátoři festivalu pracují bez nároku na odměnu, Klub nemá žádné placené funkcionáře a náklady na svoji běžnou činnost financuje převážně z členských příspěvků a darů svých členů. Náklady spojené s pořádáním festivalu financuje Klub z prostředků poskytnutých Městským úřadem v Kutné Hoře a Středočeským krajem, jakož i z darů místních podnikatelských subjektů.